Kontakt

Taurus Consulting Sp. z o.o.
ul. Lambady 10
02-830 Warszawa

tel.: +48 22 894 91 98
e-mail: biuro@taurusconsulting.pl
skype: biuro.taurusconsulting
www.taurusconsulting.pl

NIP: 701-029-25-74
REGON: 142902965  
Kapitał zakładowy: 5 000 PLN

KRS: 0000383854 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy.

Javascript is required to view this map.